دنیای زنانه

شده تا حالااحساس کنی

زنانگیت ،در تار و پود روزها به یغما می رود؟

این روزها احساس می کنم

خیلی دیر به دنیا آمده ام

بد جوری از دنیا عقب مانده ام

کاش آنقدر زود به دنیا آمده بودم ،

که ادیسون موفق به چراغانی شبها نشده بود

آنوقت

تو از کجا توانسته بودی

خیسی چشمانم را

در این تاریکی کشف سازی

و برایم قاه قاه بخندی...؟

باور کن دنیا چپه شده است

تو به من می خندی

و این خطرناک ترین اتفاق دنیاست

کاش می توانستم

پیش از آنکه تبدیل به کابوسی عظیم  شوی

همینطور خوبه خوب کنارت بگذارم.

/ 1 نظر / 31 بازدید
ساره

'تو به من میخندی و این خطرناکترین اتفاق دنیاست!!! بدجور با این جمله موافقم... [گل]