به من چه...

 به من چه که  زمستان دارد پاییز را از خانه اش بیرون می کند. اصلا به من چه که درختان هنوز زرد پوش نشده قرار است که سفید پوش شوند . به من چه که تو تمام کتابهای فلسفی ، تاریخی ، دینی  و مذهبی را گز می کنی ولی در مفهوم ساده ترین معانی لنگ می مانی .به من چه که داخل این کتابهای منطق موآبانه هیچیک از این قوانین ثبت نشده بود. من چکار کنم که تو قصد کرده ای پرواز کلاغها را با کیلومتر شمار اندازه بگیری ...

باور کن خوابم می گیرد من از نگاه کردن به استمراری که هیچ پایانی برایش قابل درک نیست خسته می شوم ...

می دانی ....توهم خوب بودن و خوب ماندن قانونی است که خدا هم خلقش نکرده است تو که عددی نیستی!

/ 0 نظر / 16 بازدید