بوی زندگی

گاهی وقتها خاکها بیشتر از نفسها
بوی زندگی می دهند !
باید حدس می زدم دور زمستان
خط قرمز کشیده ای
تا پاییز تمام دیماه ،
برایمان سور و سات بگیرد .

/ 2 نظر / 15 بازدید

خبرمون می کردی واست بره می کشتیم

به مناسبت لب گشودنت