کنار می آیم

با تمام کنار نیامدن هایت
کنار می آیم
حتی می توانی بدتر از این هم بشوی
این افکار مالیخولیایی
نه دستی برای تکان دادن دارند
نه پایی برای رفتن
هیچکدام دست از سرم بر نمی دارند
سفت چسبیده اند ورودی مغزم
امانم را بریده اند .
تو هم که امان نمی دهی
یکریز و پی در پی
حرف خودت را می زنی
چه فرقی می کند خوب باشی یا بد
افاقه ای نخواهد کرد.
دنیای وارونه یعنی دنیای من و تو
جایی که قرار است صادقانه دروغ بگوییم
و ساده لوحانه هم باور کنیم
لعنت به تمام این کتابهای تاریخی که
از وقتی خلق شدند دروغ را هم اختراع کردند.
/ 2 نظر / 28 بازدید
محسن

سلام. البته همیشه هم کنار اومدن خوب نیست، گاهی باید ایستاد و تغییر ایجاد کرد. با مطلبی به نام "شگفتیهای قرآن" به روز هستم. خوشحال میشم نظر شما رو در مورد مطلبم بدونم.

این چه نالیدنی است کردی امیدوارم خرم باشی هر چند بعضی وقت ها از سر ناچاری بایستی با ناله ها خرم شد به امیدسربلندیت