برای مادرم

این رویای کودکانه ی "بزرگ شدن"

چه بهای سنگینی داشت

من سپیدی دنیای کودکی ام را از دست دادم،

تو سیاهی موهایت را .

دنیای وارونه ،

یعنی دنیای من و تو

دنیایی که هر لحظه و هر ثانیه

در اندوه چرایی محقق شدن آن رویای احمقانه

در خود فرو روم

و طاقت نگاه کردن به گیسوان سفیدت را نداشته باشم

می دانی ،

من سپیدی موهایت را

برای پنهان کردن سیاهی دنیای بزرگترها لازم دارم ...

/ 0 نظر / 47 بازدید